Tietosuojaseloste

Sisältö

 1. Tiivistelmä
 2. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
 3. Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?
 4. Mihin henkilötietojani käytetään?
 5. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
 6. Kuka käsittelee henkilötietojani?
 7. Kuinka kauan tietojani säilytetään?
 8. Millaisia oikeuksia minulla on?
 9. Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?
 10. Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?
 11. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?
 12. Käytetäänkö evästeitä ja mitä ne ovat?
 13. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?
 14. Mihin voin ottaa yhteyttä? 

Tiivistelmä

Tietokonemies.fi Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Asiakkaillamme on mahdollisuus vaikuttaa tietojensa käsittelyyn- Voit halutessasi pyytää tietojesi käyttöä koskevaa selvitystä tai niiden poistamista.
Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.
Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Tietokonemies.fi Oy:n palveluita.
Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja:

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot 

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Tietokonemies.fi Oy (Y-tunnus: 2863451-5)
Lauhakuja 8
01300 Vantaa


Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää:
pete@tietokonemies.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Tietokonemies.fi Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.
Tietokonemies.fi Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa. Järjestelmien tekninen turvallisuus  sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.
Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon minimointi ja anonymisointi, jos se vain on mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Tietokonemies.fi Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.
Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:
Tietokonemies.fi Oy (Y-tunnus: 2863451-5)
Lauhakuja 8
01300 Vantaa

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.
Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.
Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.
Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: pete@tietokonemies.fi
"Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?" kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa keräämästämme henkilötiedosta.

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Tietokonemies.fi Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.
Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.
Voit koska tahansa pyytää poistamaan omat tietosi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta. 

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille palvelun tai toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Jos luovutamme tietoja markkinointia varten, pyydämme siihen erikseen luvan. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.
Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Käytetäänkö kaupan sivuillla evästeitä ja mitä ne ovat?

Tietokonemies.fi Oy käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme evästeitä asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja verkkosivuston toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa yhden (1) kuukauden, ellei niitä poisteta erikseen selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa. Selaimen paikallista varastoa käytetään esimerkiksi tuotteiden toimitusaika-arvioita varten. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä:
pete@tietokonemies.fi